Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Llun, 13eg Chwefror, 2017 9.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

55.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

56.

Datganiad Buddiannau

57.

Consortiwm Canolbarth y De - Cyfraniad at wella safonau mewn ysgolion Caerdydd pdf eicon PDF 53 KB

Dogfennau ychwanegol:

58.

Briff llafar ar yr Ymchwiliadau Trydanol mewn Ysgolion

59a

Cynigion Drafft ar y Gyllideb 2017/18 – Trosolwg Corfforaethol, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg pdf eicon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

60.

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf.