Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2016 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 3 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

39.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

40.

Datganiad Buddiannau

41.

Cofnodion

42.

Consortiwm Addysg Canolbarth y De pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

43.

Perfformiad Chwarter 2 – Addysg a Chaerdydd 2020. Gweledigaeth newydd ar gyfer addysg a dysgu yng Nghaerdydd – Gwaelodlin Perfformiad Medi 2016 pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

44.

Effeithiolrwydd Llywodraethwyr Ysgol pdf eicon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

45.

Adroddiad Cabinet Drafft - Diweddariad ar raglen a threfnu pontio Teuluoedd yn Gyntaf pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Gwybodaeth Rheoli Perfformiad Chwarter 2 - Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

47.

Adroddiad gohebiaeth pdf eicon PDF 46 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf.