Cynghorydd Sean Driscoll

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Llandaf

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Neuadd Bentref Llandaf
Stryd Fawr Llandaf
12-1pm
26 Ionawr 2019
30 Mawrth 2019
25 Mai 2019
27 Gorffennaf 2019
26 Hydref 2019

Neuadd Plwyf St Johns,
Rachel Close Danescourt
12-1pm
23 Chwefror 2019
27 Ebrill 2019
29 Mehefin 2019
28 Medi 2019

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanda Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Sean.Driscoll@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sean Driscoll fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau