Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Etholaeth - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016

Gorllewin Caerdydd - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark Drakeford Welsh Labour / Llafur Cymru 11381 36% Wedi'i ethol
Neil McEvoy Plaid Cymru - The Party of Wales 10205 32% Heb ei ethol
Sean Driscoll Plaid Geidwadol Cymru 5617 18% Heb ei ethol
Gareth John Bennett UKIP Wales 2629 8% Heb ei ethol
Hannah Pudner Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 1032 3% Heb ei ethol
Cadan Dyfynnog Hedd Ap Tomos Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 868 3% Heb ei ethol
Eliot Barnett Annibynnol 132 0% Heb ei ethol
Lee David Woolls Freedom to choose 96 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 31960
Etholaeth 66040
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 32107
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 151
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark Drakeford 36% Wedi'i ethol
Neil McEvoy 32% Heb ei ethol
Sean Driscoll 18% Heb ei ethol
Gareth John Bennett 8% Heb ei ethol
Hannah Pudner 3% Heb ei ethol
Cadan Dyfynnog Hedd Ap Tomos 3% Heb ei ethol
Eliot Barnett 0% Heb ei ethol
Lee David Woolls 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd92
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol59
Cyfanswm a wrthodwyd151