Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandaf

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Llandaf - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Sean Driscoll Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 1370 18% Wedi'i ethol
Philipa Hill-John Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 1169 16% Wedi'i ethol
Judith Allan Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 1087 15% Heb ei ethol
Angharad Llwyd Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 1017 14% Heb ei ethol
Catherine Antippas Labour and Co-operative Party/Llafur a'r Blaid Gydweithredol 944 13% Heb ei ethol
Keith Andrew Jackson Labour and Co-operative Party/Llafur a'r Blaid Gydweithredol 853 11% Heb ei ethol
Mike Baker Annibynnol 349 5% Heb ei ethol
Alexander David Meredith Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 270 4% Heb ei ethol
Christine Margaret Lutwyche Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 259 3% Heb ei ethol
Benjamin Timothy George Smith Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 130 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 7448
Etholaeth 6903
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 3836
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sean Driscoll 18% Wedi'i ethol
Philipa Hill-John 16% Wedi'i ethol
Judith Allan 15% Heb ei ethol
Angharad Llwyd 14% Heb ei ethol
Catherine Antippas 13% Heb ei ethol
Keith Andrew Jackson 11% Heb ei ethol
Mike Baker 5% Heb ei ethol
Alexander David Meredith 4% Heb ei ethol
Christine Margaret Lutwyche 3% Heb ei ethol
Benjamin Timothy George Smith 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol1
Cyfanswm a wrthodwyd4