Cynghorydd Neil McEvoy

Profile image for Cynghorydd Neil McEvoy

Teitl: Arweinydd Gr┼Áp Propel

Plaid: Propel: Wales Needs Champions / Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr

Ward: Tyllgoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
321 Cowbridge Road East
Treganna
Caerdydd
CF5 1JD

E-bost:  nmcevoy@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07974 439640

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Neil McEvoy fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/05/1999 - 10/06/2004
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 03/03/2017
  • 04/04/2017 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 22/06/2020

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau