Cynghorydd Neil McEvoy

Profile image for Cynghorydd Neil McEvoy

Plaid: Propel

Ward: Tyllgoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  nmcevoy@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07974 439640

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Neil McEvoy fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/05/1999 - 10/06/2004
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 03/03/2017
  • 04/04/2017 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau