Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Etholaeth - Dydd Iau, 5ed Mai, 2011

Gorllewin Caerdydd - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark Drakeford Welsh Labour / Llafur Cymru 13067 47% Wedi'i ethol
Alun Craig Williams Ceidwadwyr 7167 26% Heb ei ethol
Neil McEvoy Plaid Cymru 5551 20% Heb ei ethol
David Paul Morgan Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1942 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27727
Etholaeth 64219
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark Drakeford 47% Wedi'i ethol
Alun Craig Williams 26% Heb ei ethol
Neil McEvoy 20% Heb ei ethol
David Paul Morgan 7% Heb ei ethol