Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tyllgoed

Cardiff Council Elections 2022 - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Tyllgoed - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Claudia Boes Welsh Labour / Llafur Cymru 1543 14% Wedi'i ethol
Neil McEvoy Propel: Not Politics as Usual / Propel: Nid Gwleidyddiaeth fel Arfer 1478 14% Wedi'i ethol
Saleh Ahmed Welsh Labour / Llafur Cymru 1455 13% Wedi'i ethol
Lisa Ford Propel: Not Politics as Usual / Propel: Nid Gwleidyddiaeth fel Arfer 1318 12% Heb ei ethol
Lorna Stabler Welsh Labour / Llafur Cymru 1300 12% Heb ei ethol
Keith Parry Propel: Not Politics as Usual / Propel: Nid Gwleidyddiaeth fel Arfer 1185 11% Heb ei ethol
Neil Roberts Plaid Cymru, Green Party, Common Ground / Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin 436 4% Heb ei ethol
David Adams Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 417 4% Heb ei ethol
Philip Christopher Croxall Plaid Cymru, Green Party, Common Ground / Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin 383 4% Heb ei ethol
Natalie Matthews Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 383 4% Heb ei ethol
Erik Williams Plaid Cymru, Green Party, Common Ground / Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin 344 3% Heb ei ethol
Clive Williams Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 343 3% Heb ei ethol
Eleri Kathryn Kibale Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 150 1% Heb ei ethol
Mark Andrew Rees Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 126 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 10861
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 3791
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Claudia Boes 14% Wedi'i ethol
Neil McEvoy 14% Wedi'i ethol
Saleh Ahmed 13% Wedi'i ethol
Lisa Ford 12% Heb ei ethol
Lorna Stabler 12% Heb ei ethol
Keith Parry 11% Heb ei ethol
Neil Roberts 4% Heb ei ethol
David Adams 4% Heb ei ethol
Philip Christopher Croxall 4% Heb ei ethol
Natalie Matthews 4% Heb ei ethol
Erik Williams 3% Heb ei ethol
Clive Williams 3% Heb ei ethol
Eleri Kathryn Kibale 1% Heb ei ethol
Mark Andrew Rees 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd12
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol3
Cyfanswm a wrthodwyd15