Agenda

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

4.35 pm

4.

‘Atal Pobl Ifanc rhag Gwerthu Cyffuriau’ – Ymateb a chynnydd pellach pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.20 pm

5.

Caerdydd - Dinas sy’n Dda i Blant – Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.00 pm

6.

Adolygu Maethu - Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.30 pm

7.

Y Ffordd Ymlaen

8.

Eitemau Brys (os oes rhai) pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf