Eitem Agenda

Eitemau Brys (os oes rhai)

Mae’reitem hon wedi’i symud ymlaen i gael penderfyniad gan y Cabinet ar 21 Tachwedd yn dilyn gweithredu’r Cyfnod Cyn-Etholiad. Nid oedd yr eitem hon ar gael cyn cyhoeddi agenda’r Pwyllgor, ond mae ystyriaeth y Pwyllgor Craffu yn hanfodol yn rhan o’r broses o wneud penderfyniad.

 

Cartref Cywir, Cymorth Cywir – Strategaeth Comisiynu ar gyfer Llety a Chymorth i Blant sy’n Derbyn Gofal.

 

Galluogi aelodau i graffu ar y strategaeth comisiynu cyn penderfynu, cyn iddi gael ei hystyried gan y Cabinet.

 

Dogfennau ategol: