Agenda a Chofnodion

Creu Rhestr Hir, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant - Dydd Llun, 6ed Awst, 2018 3.00 pm

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gill Nurton 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

2.

Ymddiheuriadau

3.

Datgan Buddiannau

4.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 37 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwahardd y Cyhoedd

6.

Penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diswyddo (os oes angen)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 20 Medi 2018 am 10.00 am