Eitem Agenda

Diswyddo (os oes angen)

Ystyried unrhyw ddiswyddiad canlyniadol (os oes angen).