Manylion lleoliad

YSTAFELL GYNADLEDDA ARWEINWYR, Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd