Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 30ain Tachwedd, 2017 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

82.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

83.

Datganiad Buddiannau

84.

Cofnodion pdf eicon PDF 272 KB

85.

Deisebau

86.

Cwestiynau gan y Cyhoedd pdf eicon PDF 35 KB

87.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

88.

Canllawiau Cynllunio Ategol pdf eicon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

89.

Protocol Datrys Lleol pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

90.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 2016/17 pdf eicon PDF 354 KB

91.

Datganiadau’r Arweinydd a’r Cabinet pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

92.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

93.

Cynnig 2 pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

94.

Cynnig 3 pdf eicon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

95.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 90 KB

96.

Materion Brys

97.

Penodiadau Llywodraethwyr ALI pdf eicon PDF 137 KB

98.

Aelodaeth Pwyllgor pdf eicon PDF 97 KB

99.

Penderfyniad Brys: Cais Llwybr Cyflym Euros 2020 pdf eicon PDF 100 KB

100.

Diwedd y Cyfarfod

101.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 163 KB

102.

Cynnig y Tîm Uwch Reoli pdf eicon PDF 158 KB

Dogfennau ychwanegol:

103.

Rheoli’r Trysorlys 2017-18 - Canol Blwyddyn pdf eicon PDF 118 KB

Dogfennau ychwanegol: