Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 11eg Mai, 2021 4.30 pm

Lleoliad: MS Teams

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

18.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

19.

Datgan Buddiannau

20.

Cofnodion pdf eicon PDF 201 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Caerdydd Un Blaned - Ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd. pdf eicon PDF 763 KB

22.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Eitemau Brys (os oes rhai)

24.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

25.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 252 KB

Dogfennau ychwanegol: