Eitem Agenda

Busnes y Pwyllgor

Model Asesu Effaith Craffu: Trosolwg a Diweddariad

 

I'r Aelodau dderbyn trosolwg llafar a diweddariad o'r nodyn briffio a gynhwysir yn y papurau ynghylch ymchwiliad Tasg a Gorffen diweddar Pwyllgor Craffu Perfformiad yr Heddlu ac Adolygu a werthusodd effaith y swyddogaeth graffu ar ddarparu gwasanaethau'r Cyngor. I'r Aelodau hefyd dderbyn diweddariad llafar ar Adroddiad Blynyddol Craffu eleni

Dogfennau ategol: