Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Mawrth, 17eg Rhagfyr, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Eithrio'r Cyhoedd

4.

Arena Dan Do - i ddilyn pdf eicon PDF 512 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eithrio'r Cyhoedd

6.

Ailddatblygu Llanrumney - i ddilyn pdf eicon PDF 498 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaengyn Gwaith Ionawr - Ebrill 2020. pdf eicon PDF 399 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys (os o gwbl)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.