Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Mawrth, 17eg Rhagfyr, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Gwahardd y Cyhoedd

4.

Arena dan do pdf eicon PDF 512 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwahardd y Cyhoedd

6.

Ailddatblyg Llanrhymni pdf eicon PDF 498 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaengynllun Gwaith Ion-Ebrill 2020. pdf eicon PDF 399 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf