Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17eg Rhagfyr, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Andrea Redmond
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Nigel Howells Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Jane Henshaw Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Iona Gordon Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Gavin Hill-John Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Thomas Parkhill Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Adrian Robson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Simmons Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Ed Stubbs Aelod Pwyllgor Absennol
Angela Holt Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig