Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 9fed Hydref, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

32.

Datgan Buddiannau

33.

Cofnodion pdf eicon PDF 68 KB

34.

Model Cyflawni Newydd ar gyfer Help a Chymorth i Deuluoedd yng Nghaerdydd – Adroddiad Cabinet Drafft pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Adolygiad Blynyddol Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer 2017/18 a Chynigion Datblygu i'r Dyfodol pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Y Ffordd Ymlaen

37.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018 am 4.30 pm