Eitem Agenda

Y Ffordd Ymlaen

Adolygu’r dystiolaeth a’r wybodaeth a gasglwyd yn ystod y gwaith o ystyried pob eitem ar yr agenda, cytuno y dylid anfon sylwadau a phryderon Aelodau ymlaen at yr Aelod Cabinet perthnasol gan y Cadeirydd, a nodi eitemau i'w cynnwys ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor.