Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 13eg Chwefror, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 3 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datganiad Buddiannau

3.

Cynigion Drafft ar gyfer y Gyllideb 2018/19 pdf eicon PDF 546 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Chwarae Plant

5.

Y Ffordd Ymlaen

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

7.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 375 KB

Dogfennau ychwanegol: