Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 14eg Awst, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

20.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

21.

Cofnodion pdf eicon PDF 56 KB

22.

Aelodaeth

23.

Deisebau

24.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 11 MB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Gorffennaf 2019 pdf eicon PDF 136 KB

26.

Eitemau Brys (os oes rhai)

27.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 18 Medi 2019