Eitem Agenda

Deisebau

Derbyniwyd deisebau ynghylch y ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgorau. Mae’r deisebwyr wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i siarad, ac mae'r ymgeiswyr/asiantau wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i ateb:

 

Cais rhif 19/01339/MNR, 238 Pantbach Road, Rhiwbeina

Cais rhif 19/01682/MNR, cyn-safle Cardiff Scientific Laboratory, 5-13 Crofts Street, Plasnewydd

Cais rhif 19/01370/MNR, cyn-safle T? Glas, 75 T? Glas Avenue, Llanisien

Cais rhif A/19/00057/MNR, cyn-safle T? Glas, 75 T? Glas Avenue, Llanisien

Cais rhif A/19/00058/MNR, cyn-safle T? Glas, 75 T? Glas Avenue, Llanisien

Cais rhif A/19/00059/MNR, cyn-safle T? Glas, 75 T? Glas Avenue, Llanisien