Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Awst, 2019 1.30 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Keith Jones Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Chris Lay Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Ali Ahmed Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Asghar Ali Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sean Driscoll Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Iona Gordon Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Lyn Hudson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mike Jones-Pritchard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau