Agenda

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Mercher, 16eg Hydref, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 84 KB

3.

Datgan Buddiannau

4.

Deisebau

5.

Ceisiadau Rheoli Datblygu

5a

Rhif Cais, 19/01426/MNR, Gwesty a Sba Dewi Sant, Havannah Street, Butetown pdf eicon PDF 1 MB

5b

19/01331/MJR, Lozelles, Church Road, Llys-faen pdf eicon PDF 4 MB

5c

19/01339/MNR, 238 Pantbach Road, Rhiwbeina pdf eicon PDF 18 MB

5d

19/02214/MNR, 82 Cathays Terrace, Cathays pdf eicon PDF 2 MB

5e

19/02126/DCH, 1 The Fairway, Cyncoed pdf eicon PDF 496 KB

5f

19/01749/MNR, 20 May Street, Cathays pdf eicon PDF 1 MB

5g

19/01752/MNR Ty Newydd, Heol Goch, Pentyrch pdf eicon PDF 296 KB

5h

19/02232/MNR, 5 May Street, Cathays pdf eicon PDF 1 MB

6.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Medi 2019 pdf eicon PDF 108 KB

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 20 Tachwedd 2019

9.

Sylwadau Hwyr pdf eicon PDF 1 MB