Eitem Agenda

Deisebau

Derbyniwyd deisebau ynghylch y ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgorau. Mae’r deisebwyr wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i siarad, ac mae'r ymgeiswyr/asiantau wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i ateb:

 

Rhif Cais, 19/01426/MNR, Gwesty a Sba Dewi Sant, Havannah Street, Butetown

Rhif Cais 19/01339/MNR, 238 Pantbach Road, Rhiwbeina

Rhif Cais, 19/01752/MNR, Ty Newydd, Heol Goch, Pentyrch