Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16eg Hydref, 2019 1.30 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Keith Jones Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Chris Lay Dirprwy Gadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Ali Ahmed Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Asghar Ali Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Sean Driscoll Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Iona Gordon Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Lyn Hudson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mike Jones-Pritchard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Parry Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ed Stubbs Aelod Pwyllgor Disgwyliedig