Cynghorydd Chris Lay

Profile image for Cynghorydd Chris Lay

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Trowbridge

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Christopher.Lay@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975559

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Lay fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau