Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 30ain Gorffennaf, 2021 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Bob Derbyshire Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol