Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 4ydd Hydref, 2019 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Mandy Farnham Clerc Disgwyliedig
Cynghorydd Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Yn bresennol