Agenda a chofnodion drafft

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

13.

Datgan Buddiannau

14.

Cofnodion pdf eicon PDF 65 KB

15.

Swyddi Gwag Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 358 KB

16.

Eithrio'r Cyhoedd

17.

Swyddi Gwag Presennol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

18.

Swyddi Gwag Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol yn y Dyfodol

Dogfennau ychwanegol:

19.

Materion Brys (os o gwbl)

20.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.