Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 17eg Mehefin, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 20 Mai 2021 pdf eicon PDF 153 KB

Arweinydd

2.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020-21 pdf eicon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ceisiadau ar gyfer y Gronfa Codi'r Gwastad a'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol pdf eicon PDF 289 KB

Dogfennau ychwanegol:

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

4.

Y Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol - Caffael contract adeiladu i gyflawni'r gwelliannau i amddiffynfeydd arfordirol pdf eicon PDF 680 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

5.

Ehangu ac Ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays pdf eicon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Lleoedd mewn Ysgolion Cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd pdf eicon PDF 452 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

7.

Alldro pdf eicon PDF 451 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ail-gaffael Fframwaith Cydweithredol Priffyrdd ac Adeiladu Sifil De-ddwyrain Cymru (SEWH3) pdf eicon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Derbyn Dirprwyo Swyddogaeth Gaffael Cyngor Sir Fynwy pdf eicon PDF 162 KB

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

10.

Astudiaeth Drafnidiaeth Coridor y Gogledd Orllewin: Diweddariad pdf eicon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Camau Nesaf Canol y Ddinas: Stryd y Castell a Dwyrain Canol y Ddinas (Cam 1 a'r Gamlas) pdf eicon PDF 338 KB

Dogfennau ychwanegol: