Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd - Dydd Mawrth, 12fed Mehefin, 2018 10.00 am

Lleoliad: Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Aelodaeth o’r Cydbwyllgor a'r Cylch Gorchwyl

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

Datgan Buddiannau

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 101 KB

5.

Materion yn codi

6.

Adroddiad Diweddaru pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiad Ariannol Blynyddol nas archwiliwyd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Newid Contractwr a Mwy o Newidiadau Capasiti pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf