Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

42.

Datgan Buddiannau

43.

Cofnodion pdf eicon PDF 219 KB

44.

Is-etholiad Cyncoed

45.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Deisebau

47.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

48.

Strategaeth y Gyllideb 2020/21 a’r tymor canolig pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Adroddiad Lles Statudol Cyngor Caerdydd 2018-19 pdf eicon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

50.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2018/19 pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

51.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus - Gorchymyn Rheoliadau Cŵn Drafft pdf eicon PDF 121 KB

52.

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Ailbenodi Aelod Annibynnol pdf eicon PDF 99 KB

53.

Grŵp Cyngor Pob Plaid - Gwydnwch Dinesig pdf eicon PDF 597 KB

54.

Grŵp Cyngor Pob Plaid - Caring 4k9 pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

55.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 2018 - 19 pdf eicon PDF 459 KB

56.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 2018 - 2019 pdf eicon PDF 430 KB

57.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant 2018 - 2019 pdf eicon PDF 1 MB

58.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Amgylcheddol 2018 - 19 pdf eicon PDF 1 MB

59.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adolygu Polisiau 2018 - 2019 pdf eicon PDF 435 KB

60.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

61.

Cynnig 1

62.

Cynnig 2

63.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 112 KB

64.

Materion Brys

65.

Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020 pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

66.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 103 KB

67.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 107 KB

68.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 122 KB