Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Cyngor - Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

16.

Datgan Buddiannau

17.

Cofnodion pdf eicon PDF 430 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 16 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

20.

Deisebau

21.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 710 KB

22.

Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd 2020-23 pdf eicon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020 - 2021 pdf eicon PDF 808 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Materion Brys

25.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 162 KB

26.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 38 KB