Eitem Agenda

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020 - 2021

Derbyn a chymeradwyo Cynigion Cyllideb y Cabinet ar gyfer 2020-2021.

 

Ni fydd Atodiad 4(c) yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym Mharagraffau 14 a 21 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

ByddAelodau'r Cyhoedd yn cael eu cadw allan o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem hon.

Dogfennau ategol: