Eitem Agenda

Datgan Buddiannau

Derbyn datganiadau buddiannau (i’w gwneud yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau).