Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 14eg Mehefin, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019/20.

2.

Ethol Is-gadeirydd Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019/20.

3.

Nodi Aelodaeth Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019/20. pdf eicon PDF 30 KB

4.

Nodi Cydgytundeb/Cylch Gorchwyl Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019/20. pdf eicon PDF 2 MB

5.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

6.

Datgan Buddiannau

7.

Cofnodion pdf eicon PDF 38 KB

8.

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Mawrth - 31 Mai 2019 pdf eicon PDF 642 KB

9.

Sefyllfa Alldro Terfynol a Ffurflen Ymateb Ddrafft Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2018/19 pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dyddiadau’r Cyfarfodydd Nesaf