Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Mehefin, 2019 2.00 pm, Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

Lleoliad:   Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt:    Andrea Redmond
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Y Cynghorydd Nicole Burnett Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd Jayne Cowan Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Cunnah Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Elaine George Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Jane Henshaw Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alan Higgs Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Aelod Pwyllgor Absennol
Y Cynghorydd Jarvie Cyngor Bro Morgannwg Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn John Cyngor Bro Morgannwg Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Barbara Jones Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Keith Jones Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Rhys Lewis Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Wendy Lewis Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Roger Turner Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Charles Smith Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Malcolm Colbran Cynor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Adrian Robson Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Kate Thomas CVO, JP Aelod Cyfetholedig Aelod Pwyllgor Disgwyliedig