Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad
Dydd Mercher, 12fed Mehefin, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 69 KB

6.

Strategaeth Gweithlu 2018-21 pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Absenoldeb Salwch pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Drafft 2018-19 pdf eicon PDF 55 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Blaenraglennu Waith pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf