Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 12fed Mehefin, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cylch Gorchwyl

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 69 KB

5.

Strategaeth y Gweithlu 2018-21 pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Absenoldeb Salwch pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Drafft 2018-19 pdf eicon PDF 55 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Blaenraglennu Gwaith pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

10.

Datgan Buddiannau