Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 14eg Tachwedd, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

32.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

33.

Datganiadau o Fuddiant

34.

Cofnodion pdf eicon PDF 78 KB

35.

Rheoli'r Ystâd dan Fodel Landlord Corfforaethol pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Adroddiad Briffio ar Reoli Cyfleusterau pdf eicon PDF 93 KB

37.

Perfformiad Chwarter 2 2018/19 pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Adroddiad Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

39.

Eitemau brys - UFA

40.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 12 Rhagfyr 2018 am 4.30pm