Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 16eg Ionawr, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

52.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

53.

Datgan Buddiannau

54.

Cofnodion pdf eicon PDF 95 KB

55.

Cynllun Corfforaethol 2019-22 pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

56.

Diweddariad ar y Weithdren Dymchwel Eiddo pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

57.

Prynu Cerbydau ar Frys pdf eicon PDF 81 KB

58.

Eitemau Brys - Unrhyw Fusnes Arall

59.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 20 Chwefror 2019 am 1:30 am