Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 4ydd Gorffennaf, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

13.

Datgan Buddiannau

14.

Cofnodion pdf eicon PDF 71 KB

15.

Ymateb y Cabinet: Ymholiad Digwyddiadau yng Nghaerdydd pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Arena Dan Do Amlbwrpas (Cyfrinachol) pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Adroddiad gohebiaeth pdf eicon PDF 59 KB

18.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Eitemau Brys (os oes rhai)

20.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf