Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4ydd Gorffennaf, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Andrea Redmond
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Nigel Howells Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Jane Henshaw Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Iona Gordon Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gavin Hill-John Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Thomas Parkhill Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Adrian Robson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ed Stubbs Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Angela Holt Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig
Councillor Elaine Simmons Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau