Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 3ydd Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

30.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

31.

Datgan Buddiannau

32.

Cofnodion pdf eicon PDF 64 KB

33.

Diwylliant yng Nghaerdydd pdf eicon PDF 497 KB

Dogfennau ychwanegol:

34.

Strategaeth Diwylliant a Cherddoriaeth – sy’n cynnwys Atodiad Cyfrinachol 5 pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Theatr Newydd - yn cynnwys Atodiad A ac Atodiadau 1, 2, 3, 4 a 5 sy’n gyfrinachol pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol - Camau Nesaf - Atodiadau 4 a 5 sy’n gyfrinachol pdf eicon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Eitemau Brys (os oes rhai)

39.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf