Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Iau, 30ain Gorffennaf, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

17.

Datgan Buddiannau

18.

Arolygiad Cyfiawnder Ieuenctid pdf eicon PDF 475 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Ail-ddechrau Addysg pdf eicon PDF 278 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Y Ffordd Ymlaen

21.

Eitemau Brys (os oes rhai)

22.

Dyddiad y cyfarfod nesaf