Agenda

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol
Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

Cyflwyniadau

3.

App Mind of My Own pdf eicon PDF 16 MB

4.

Cyflwyniad Rhaglen Lles Maethu pdf eicon PDF 297 KB

5.

Cyflwyniad Gweithio’n Lleol – Diweddariad pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

Eitemau Cyffredinol

6.

Adolygiad Preswyl NYAS

7.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 2018/19 pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

Eitemau Aelodau / Ymgysylltu

8.

Ymweliadau Aelodau

9.

Ffrydiau Gwaith Aelodau pdf eicon PDF 23 KB

10.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 68 KB

Adroddiadau Gwybodaeth / Briffio

11.

Perfformiad y Gwasanaethau Plant – Adroddiad Chwarter 1 pdf eicon PDF 214 KB

12.

Cwynion y Gwasanaethau Plant – Adroddiad Chwarter 1 pdf eicon PDF 104 KB

13.

Eitemau Brys (os oes rhai)

14.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf