Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol - Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

90.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

91.

Datgan Buddiannau

92.

App Mind of My Own pdf eicon PDF 16 MB

93.

Cyflwyniad Rhaglen Lles Maethu pdf eicon PDF 297 KB

94.

Diweddariad ar y Cyflwyniad Gweithio mewn Ardaloedd pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

95.

Adolygiad Preswyl NYAS

96.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 2018-19 pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

97.

Ymweliadau Aelodau

98.

Llifau Gwaith Aelodau pdf eicon PDF 23 KB

99.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 68 KB

100.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 y Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 214 KB

101.

Adroddiad ar Gwynion Chwarter 1 y Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 104 KB

102.

Eitemau Brys (os oes rhai)

103.

Dyddiad y cyfarfod nesaf