Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2019 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

70.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

71.

Cofnodion pdf eicon PDF 76 KB

72.

Datgan Buddiannau

73.

Deisebau

74.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 722 KB

Dogfennau ychwanegol:

75.

Adran 118 Gorchymyn Dileu, Deddf Priffyrdd. pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

76.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig - Chwefror 2019 pdf eicon PDF 109 KB

77.

Eitemau Brys (os oes rhai)

78.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 17 Ebrill 2019