Eitem Agenda

Deisebau

Mae deisebau wedi dod i law ynghylch y ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgorau. Mae’r deisebwyr wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i siarad ac mae'r ymgeiswyr/asiantau wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i ateb:

 

Cais rhif 18/01882/DCH, 95 Fairleigh Road, Glan-Yr-Afon

Cais rhif 18/01820/MJR, 45-47 Drysgol Road, Radur

Cais rhif 18/03028/DCH, St Peblig, 1 Lawnt y Gadeirlan, Llandaf

Cais rhif 18/03029/DCH, St Peblig, 1 Lawnt y Gadeirlan, Llandaf (Caniatâd Adeilad Rhestredig)

Cais rhif 18/02699/DCH, Sycamore Lodge, Gabalfa Road, Ystum Taf