Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 18fed Mawrth, 2020 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

49.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

50.

Cofnodion pdf eicon PDF 324 KB

51.

Datgan Buddiannau

52.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol:

53.

Deddf Priffyrdd, Is-adran 116, Gorchymyn Cau, Papermill Road, Tregannau pdf eicon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

54.

Deddf Priffyrdd, Is-adran 116, Gorchymyn Cau, Bridge Road, Llaneirwg pdf eicon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

55.

CESIADAU A BENDERFYNWYD GAN BWERAU A DDIRPRWYIR pdf eicon PDF 119 KB

56.

Materion Brys (os o gwbl)

57.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf, 22 Ebrill 2020